SG In Scandinavia AB

Finansiering

Vi hjälper dig som kund att finansiera om du önskar !

Önskar du mer info kring finansiering?

Leasing & Hyra Då det i många fall är kostsamt att investera i ny maskinell utrustning kan vi naturligtvis finansiera Era framtida planerade investeringar. Ring +46 (0) 46 470 711 222 så hjälper vi dig räkna!   Fördelar med Hyra eller Leasing Vad är leasing? Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal. Vad kan leasas? Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande leasingobjekt är datorer, verkstadsmaskiner, tryckpressar mm.

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning
utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter,
företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade
utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte
några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för
leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd,
vanligen är leasingtiden 3-5 år.
Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en
kostnad. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen
inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och
likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till
leasingavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas
under hela leasingperioden.

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets
längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre
månadskostnad – och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets
restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att det inte ska bli för stort
glapp mellan restvärde och marknadsvärde kan en förhöjd första
leasingavgift läggas in.

Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av

leverantören och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren.

Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att
den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.
Vanligt förekommande hyresobjekt är kaffeautomater, vattenautomater och
övriga kontorsmaskiner såsom kopieringsmaskiner mm.

Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte
ägandet av en utrustning.
Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt
skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra
binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga
säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Hyran
påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en
tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen
blir enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela
avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.

Vårt löfte

Bäst på pris
Bäst kvalitet

Värde för pengerna ät ett mantra hos SG

Special erbjudande

få 10% rabatt på Oki printers

Pris bild finansiering

Nedan månadspriser är beräknat på en Leasing under 60 månader och 10 % restvärde !

T-shirt tryckeri från

946 :-

Beräknat på 50 000 kr

Oki printer + Värmepress

I detta paket ingår en OKI PRO7411 wt och en Secabo TC7 Smart.

Startup tryckeri med

2 622:-

Beräknat på 150 000 kr

OKI Printer + lite till

I detta paket ingår en OKI PRO7411wt och en Secabo TC7 Smart, Plotterbord och en Skärmaskin.

Växa snabbt

7 866:-

Beräknat på 450 000 kr

OKI PRO Printer + lite till

OKI PRO95 serien, Värmepress, Skärmaskin, Plotterbord, Fals & Bigmaskin mm,mm.

OBS!: Priser kan variera beroende på tillgänglighet 

SG In Scandinavia AB

Translate »